Договір про надання послуги доступу до Контенту

Цей Договір про надання послуги доступу до Контенту (надалі – «Договір») є укладеним між ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ БУКОВСЬКОЮ ЯНОЮ ОЛЕГІВНОЮ, що діє на підставі державної реєстрації, із місцезнаходженням за адресою: 26400, Україна, Кіровоградська область, м. Благовіщенське, вул. Зоряна, 30/16 (надалі – «Школа Здоров’я») та, відповідно, фізичною особою, організацією або юридичною особою, що згодна з умовами цього Договору (надалі – «Користувач»).

Даний Договір є публічним та публікується в мережі Інтернет за адресою: https://tolstikova.org/oferta.

Публікація цього Договору розглядається Школою Здоров’я як направлення будь-якій організації, юридичній чи фізичній особі, що досягла 18-річного віку, публічної оферти. Публікуючи цей Договір, Школа Здоров’я пропонує вказаним особам укласти з нею Договір на умовах, що викладені нижче.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 2. Порядок УКЛАДЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДоговорУ
 3. ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ
 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
 2. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 3. ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ПОСЛУГИ ДОСТУПУ
 4. ЗМІНИ В ДОГОВОРІ
 5. ФОРС-МАЖОР

Сторона не несе відповідальності перед іншою Стороною за будь-які збитки або втрати внаслідок несвоєчасного виконання або невиконання цього Договору, повністю або частково, якщо воно спричинене, повністю або частково, обставинами, подіями або причинами поза контролем Сторін та без необережності з боку Сторін. Такі обставини, події або причини включають (перелік не є виключним) стихійні лиха, страйки, локаут, масові заворушення, військові дії, землетрус, пожежі та вибухи, при цьому неспроможність виконувати свої фінансові зобов’язання прямо виключається з Сторонами цього переліку. Факт настання та тривалості дії обставин форс-мажору повинен бути підтверджений документально компетентним державним органом у відповідності до чинного законодавства України.

 1. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ДОГОВОРУ

До цього Договору та його тлумачення застосовується право України та всі спори стосовно цього Договору вирішуються у судах України. У всьому, що не врегульовано даним Договором, Сторони керуються нормами чинного в Україні законодавства.

 1. ОСОБЛИВІ УМОВИ
 2. АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БУКОВСЬКА ЯНА ОЛЕГІВНА

 

РНОКПП 3318914148

місцезнаходження за адресою:

26400, Україна, Кіровоградська область, м. Благовіщенське, вул. Зоряна, 30/16

IBAN: UA843052990000026008006709559 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299

або

IBAN: UA233220010000026002310014132 в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» МФО 322001